Sada Sempozyum

27-28 Haziran/June 2019

Önemli Tarihler
 • Özet ve Eser Görselleri İçin Son Tarih
 • Kabul Edilen Özetlerin ve Eserlerin İlanı
 • Son Kayıt Tarihi
 • Sempozyum- Sergi Programının İlanı
Important Dates
 • Deadline of Submission
 • Notification of Acceptance
 • Registration Deadline
 • Announcement of Programmes
Onur Konuğu - Guest of Honor
 • Burhan ALKAR (Heykeltıraş)
 • Mehmet GÜLERYÜZ (Ressam)
 • Mehmet AKSOY (Heykeltıraş)
 • Nurten ÖZTÜRK (Opet Y.K Üyesi)
Davetli Konuşmacılar - Keynote Speakers
 • Olgaç ARTAM (Antik A.Ş)
 • Bilgin AYGÜL (Atis)
 • Handan BAYINDIR (Forbes Yazı İşleri Müdürü)
 • Prof. Dr. Nesrin KALYONCU (Bolu Abant İzzet Baysal Üni.)
 • Hakan KAYAASLAN
 • Altuğ KATMER
 • Seydi Murat KOÇ
 • Ayşin Sevgin Karakurt MACİT (AS Architects)
 • Gous Mashkoor KHAN (Hindistan)
 • Shamsu MOHAMAD (Malezya)
 • Heide NONNENMACHER (Almanya)
 • Sabina MUJKIC (Slovenya)
 • Caryn AONO (A.B.D)
 • Anna OLDFIELD (Kanada)
İdil
Sempozyum / Sergi Yeri - Location

Artsürem Bilim Sanat

Aleksander Dubçek 18/B Çankaya/Ankara

 0312 446 02 78

 0532 331 32 21
İdil

Sempozyuma ve Sergiye Davet

2013 yılında “birlikte düşünebiliriz” sloganıyla kurulan SADA (Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü), ülkemizin sanat ve bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Hayatı daha anlamlı kılmak, yaşamayı yüceltmek, yaşayana güç ve tat kazandırmak için sanat vazgeçilmez bir yoldur. Her şeyin hızlıca tüketildiği bu zamanda sanat direnmeye devam ediyor. Yine de zamanı yakalayamadığımız bir çağdan geçiyoruz. Teknolojik, düşünsel, çevresel sorunlar ve yoğun tüketim yaşamımızın bütün alanlarını kirletmeye devam ediyor. İnsanlık, mevcut sorunların çözümünü bulamadan yeni sorunlarla karşılaşıyor. Değişimin hızına yetişmekte zorlanıyoruz. Bölgesel çatışmalar, siber savaşlar, ideolojik örgütlenmeler, küresel sermaye her zaman olduğu gibi yine sanat üretimini doğrudan etkiliyor. Birçok iş kolu emeğin temsilini robotlara devretme planları yaparken, bedenin, zihnin, duygunun, estetik birikimin ürünü sanat da yalnızlaştırılıyor ve bir tüketim nesnesi halini alıyor. Sanatın diğer bilimlerle olan ilişkisini güncel yaklaşımlarla ele almak için 2018 yılında I. SADA Sempozyumunu düzenlemiştik. Bu sene, yine disiplinlerarası sanatı ele almak için sizleri 27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara-Artsürem Bilim Sanat’ta gerçekleşecek olan Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu ve Sergisine davet etmekten onur duyuyoruz. Haziran'da Ankara’da görüşmek dileğiyle…

Kurullar

SEMPOZYUM BAŞKANI
 • Dr. Öğretim Üyesi
  Özden GEZER
  (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ
 • Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ
  (Akdeniz Üniversitesi))
SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ
 • Fırat BAŞBUĞ
  (Sada Enstitüsü)
DÜZENLEME KURULU
 • Doç. Dr. Oğuz YURTTADUR
  (Selçuk Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Melahat ALTUNDAĞ
  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Dr. Selçuk ULUTAŞ
  (Hacıbektaş Veli Üniversitesi)
 • Dr. Özden GEZER
  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Dr. Perihan ŞAN ASLAN
  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Sebahattin Sivrikaya
  (Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Aybike TANER
  (SADA Enstitüsü)
 • Ali Şamil Hüseyinoğlu
  (Azerbaycan Bilimler Akademisi)
 • Merve ERTUŞ
  (SADA Enstitüsü)
 • Uğur GÖKÇE
  (SADA Enstitüsü)
 • Ahmet İŞCAN
  (SADA Enstitüsü)
 • Caner ÇAVUŞ
  (Artsürem)
SEMPOZYUM VE SERGİ DANIŞMA KURULU
 • Prof. Dr. Adnan TEPECİK
  (Başkent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN
  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Aydın AYAN
  (Mimar Sinan Üniversitesi)
 • Prof. Caryn AONO
  (Kaliforniya Sanat Enstitüsü, ABD)
 • Prof. Dr. Güler AKALAN
  (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ
  (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Prof. Karen ATKINSON
  (Kaliforniya Sanat Enstitüsü, ABD)
 • Prof. Lela GELEISHVILI
  (Tiflis Devlet Üniversitesi, GÜRCİSTAN)
 • Prof. Dr. Ceyran MAHMUDOVA
  (Devlet Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü-Azerbaycan)
 • Prof. Dr. Lale HÜSEYNOVA
  (Azerbaycan Milli Konservatuarı Rektör Yrd)
 • Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU
  (Akdeniz Üniversitesi)
 • Prof. Patricia RUBIN
  (New York Güzel Sanatlar Enstitüsü, ABD)
 • Prof. Suzanne TABATA
  (LaSalle Koleji, KANADA)
 • Prof. Yüristanbek ŞIGAYEV
  (Gapar Aytiyev Milli Sanatlar Müzesi)
 • Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ
  (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)
 • Doç. Anarbek İBRAYEV
  (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Çağatay AKENGİN
  (Gazi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Tuba Pınar GÜLTEKİN
  (Ege Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Gous Mashkoor KHAN
  (Jawaharlal Nehru University-Hindistan)
 • Doç. Dr. Anna OLDFIELD
  (Coastal Carolina University-ABD)
 • Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU
  (Akdeniz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üye. Özcan ÖZKARAKOÇ
  (Akdeniz Üniversitesi)

Konu Başlıkları / Topics

 •  Sanat ve Ekonomi-Politik(Müzik, sinema, resim, heykel, seramik, animasyon, fotoğraf ve geleneksel sanatlar bağlamındasanatın ekonomik ve politik boyutları)
 •  Sanat ve Çevre
 •  Estetik ve Sanat Felsefesi
 •  Sanat ve Tasarım
 •  Sanat Sosyolojisi
 •  Sanat ve Psikoloji
 •  Antropoloji ve Sanat
 •  Arkeoloji ve Sanat
 •  İletişim Bilimleri, Medya ve Sanat ilişkisi
 •  Sanat ve Eğitim
 •  Sanat Tarihi
 •  Sanat Eleştirisi
 •  Sanat ve Göç
 •  Dijital sanat
 •  Halk sanatları
 •  Disiplinlerarası diğer teorik çalışmalar

Sempozyuma Gönderilecek Bildiriler İçin Biçimsel Kurallar

 • Özet gönderiminde; bildirilerin özeti; en az 250 en fazla 500 sözcükten oluşmalıdır.
 • Tam metin gönderiminde; İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Özetler 250 sözcükten oluşmalıdır.
 • Makale adı ve anahtar kelimeler hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılması gerekmektedir.
 • En az 3 anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Yazar ya da yazarların adı; makale başlığının altına, sağa dayalı, italik ve koyu bir şekilde 11 punto olarak yazılmalı, yazar ya da yazarların adının yanına konularak "*" işareti ile dipnot olarak yazar ya da yazarların unvanları, çalıştıkları kurumlar, kendilerine ulaşılabilecek e-posta adresleri ile birlikte yazılmalıdır.
 • Gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması zorunludur.
 • Yazı büyüklüğü; 12 punto "Times New Roman" biçiminde olmalıdır. Metin tek satır aralıklı ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Sayfa yapısı "normal", üsten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağ 2,5, sol 2,5 cm, girinti 1 cm olmalıdır.
 • Başlık 14 punto, sayfa ortası, koyu ve tamamı büyük harf olmalıdır.
 • Atıflar dipnotlar şeklinde değil, metin içinde ilgili yere açılacak parantezlerle yapılmalıdır. Parantez içindeki sıralama yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası ya da numaraları şeklinde olmalıdır.
 • Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makale metninden sonraki sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıſta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlanılmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıſta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2010a, 2010b, 2010c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıſta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Kaynakların yazılmasında standart APA 6 formatı kullanılmalıdır.
 • Kaynakçada; yazar ya da yazarların soyadları büyük harflerle, ilk adları yazılmalı. İlk harf büyük sonrakiler küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Kaynakçada; kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • İnternet kaynaklarında yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar, kaynakçada yazarı belirli kaynaklar sıralaması sona erdikten sonra «İnternet Kaynakları» başlığında erişim tarihleri esasına göre sıralanmalıdır.
 • Tablo, şekil, grafik ve resim için, alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında, 10 punto olmalıdır.
 • İstenilen özellikleri içermeyen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sergiye Gönderilecek Eser Şartnamesi

 • Sergide konu sınırlaması yoktur. Sanatçılar, diledikleri teknikte, daha önce sergilenmemişeserlerle sergiye katılabilirler.
 • Eserlerin uzun kenarı 50 cm'yi geçmemelidir.
 • Eser görselleri (yüksek çözünürlüklü), bilgileri ve sanatçı özgeçmişleri 10 Mayıs 2019 tarihine kadar artsurem@yandex.com adresine gönderilmelidir.
 • Eseri kabul edilen sanatçılara 10 Haziran 2019 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır.
 • Eseri sergilenecek olan sanatçılar, eserlerini en geç 20 Haziran 2019'da Artsürem'de olacak şekilde ulaştırmalıdırlar. Kargo masrafları ve sorumluluk katılımcılara aittir. Gönderimin, Aras Kargo ile yapılması durumunda, katılımcılar indirimli tarifeden yararlanabilirler.
 • Sergiden sonra sergide yer alan bütün resimlerin yer alacağı bir e-kitap (ISBN'li) yayımlanacaktır.
 • Sergide yer alacak sanatçılara katılım belgesi gönderilecektir.