SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu

Sanatın diğer bilimlerle olan ilişkisini güncel yaklaşımlarla ele almak için 2018 yılında I. SADA Sempozyumunu düzenlemiştik. Bu sene, yine disiplinlerarası sanatı ele almak için sizleri tarihleri arasında Ankara-Artsürem Bilim Sanat’ta gerçekleşecek olan Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu ve Sergisine davet etmekten onur duyuyoruz. Haziran'da Ankara’da görüşmek dileğiyle…

I. Sada Sempozyum
II. Sada Sempozyum